Zaključujejo se dela na kar 12 objektih

čet, 23.05.2019

Gradnja se zaključuje na vseh dvanajstih objektih, z izjemo pričetka gradnje novega VH Dolnja Težka Voda, 1.000 m3. Čeprav je bila prvotno načrtovana rekonstrukcija obstoječega vodovoda kapacitete 330 m3, pa je po oceni situacije na terenu prišlo do odločitve, da se izvede gradnja novega vodohrana Dolnja Težka Voda s več kot trikrat večjo kapaciteto. Za to so bila s sklepom Ministrstva za okolje in prostor septembra 2018 odobrena tudi dodatna finančna sredstva.

Dela na novem vodohranu Dolnja Težka voda se bodo pričela po zaključku upravnih postopkov, predvidoma v 2. polovici l. 2019.

Vezano na dodatno odobrena sredstva je v zaključevanju tudi projektna in razpisna dokumentacija za dodatne odseke in telemetrijo, katerih pričetek izvajanja del je predviden v začetku 2. polovice leta.