Zaključek del

čet, 16.12.2021

Aktivnosti na operaciji ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝, ki so se pričele leta 2015, so bile, s potekom obdobja za odpravo napak, novembra 2021, v celoti zaključene.

V okviru operacije se je zgradilo 2 vodarni, t.j. čistilni napravi za pripravo pitne vode, na vodnem viru Jezero, kapacitete 160 l/s, in vodnem viru Stopiče, kapacitete 60 l/s, hidravlično izboljšalo, oz. rekonstruiralo, vključno z dogradnjo, cevovode v skupni dolžini 43.687 m, zgradilo 4 vodohrane (Dolenja Straža, 100 m3, Škocjan, 400 m3, Gorenja vas, 200 m3, in Dolnja Težka Voda, 1.000 m3), obnovilo ter dogradilo vodohran Kij, 4.700 m3, obnovilo vodohran Gorenja Straža, 140 m3, obnovilo črpališče na vrtini Škocjan, zgradilo 6 prečrpališč (Zloganje, Gorenja vas, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda) ter izvedlo prenovo sistema telemetrije na 88 vodovodnih objektih, s čimer je zagotovljena zanesljivejša in varnejša oskrba s kvalitetno pitno vodo več kot 45.000 prebivalcem petih dolenjskih občin.