Uporabno dovoljenje za vodarni Jezero in Stopiče

čet, 22.06.2017

Naložba v nadgradnjo vodovoda petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se nadaljuje. Gradnja vodarn Jezero in Stopiče za čiščenje pitne vode na dveh glavnih vodnih virih je zaključena, pridobljeno je tudi že uporabno dovoljenje. Dela na cevovodih in vodohranih ter drugih pripadajočih objektih, s katerimi bodo občine uporabnikom zagotovile zanesljivejšo oskrbo s pitno vodo, trenutno potekajo na vseh odsekih, zaključena pa bodo predvidoma do konca letošnjega leta.

S pridobitvijo uporabnega dovoljenja se je v začetku junija uspešno zaključila gradnja vodarn Jezero v Družinski vasi in Stopiče v Stopičah. Trenutno zaključujejo še manjša ureditvena dela, drugače pa vodarni nemoteno obratujeta že od začetka poskusnega obratovanja v lanskem septembru. Vodarni delujeta po najsodobnejši tehnologiji čiščenja pitne vode, ki s trofaznim sistemom zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja. Prebivalci petih dolenjskih občin, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Jezero in Stopiče, so se tako lahko za vedno poslovili od prekuhavanja pitne vode, saj odslej s pomočjo sodobnih naprav za pripravo vode na vodnih virih v gospodinjstva po ceveh priteče bistra pitna voda.

Tudi sicer projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske dobro poteka. Gradnja se odvija skladno z načrti, z njenim potekom pa so zadovoljni tako na strani investitorjev, izvajalcev del kot tudi bodočih uporabnikov sodobnega vodovodnega sistema. Dela so v polnem zamahu in potekajo na vseh odsekih vodovoda ter na vseh predvidenih objektih vodovodne infrastrukture. Z naložbo pa ne bodo samo nadgradili vodovodov v posameznih občinah, ampak jih bodo povezali v celovit sistem, ki ga bo upravljala Komunala Novo mesto. Skupno vodovodno omrežje bo zagotavljalo boljši nadzor nad kakovostjo vode in bolj zanesljivo oskrbo v vseh letnih časih.

Naložba v sodobno vodovodno omrežje osrednje Dolenjske je skupni projekt petih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Celotna vrednost investicije presega 22,3 milijona evrov, poleg občin pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Projekt bo predvidoma zaključen v prvi polovici prihodnjega leta, njegovi učinki pa bodo segli daleč v prihodnost. Z dolgoročno naravnano investicijo bodo namreč zagotovili kakovostno oskrbo s čisto pitno vodo tako sedanjim kot prihodnjim generacijam prebivalcev.

Občani Mestne občine Novo mesto na ogledu vodarne za pripravo pitne vode Jezero v Družinski vasi. Foto Danilo Kesič