Pričetek del gradnje dodatnih odsekov in telemetrije

pon, 04.11.2019

Aktivnosti na projektu Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske, ki so se pričele leta 2016, se nadaljujejo in prehajajo v zaključno fazo. Potem, ko je bil, z izdajo Potrdila o izvedbi, julija 2018, uspešno zaključen prvi do obeh sklopov projekta – izgradnja vodarn, so se v nadaljevanju dela osredotočila predvsem na drugi sklop – izgradnja novih in rekonstrukcijo obstoječih cevovodov in vodohranov, v okviru katerega se bo novo zgrajenih ali rekonstruiranih skoraj 46 km cevovodov in 6 vodohranov, ter izvedbo dodatnih odsekov, v sklopu katerih se rekonstruira dodatnih 5 km cevovodov, ter zagotovi nadgradnjo telemetrijskega sistema na obstoječih vodovodih objektih.

Za izvedbo dodatnih odsekov 2, 3 in 4, je bila, oktobra 2019, sklenjena pogodba za izvedbo del z izbranim izvajalcem Gradnje Boštanj d.o.o., za izvedbo dodatnega odseka 7 je bila, oktobra 2019, sklenjena pogodba za izvedbo del z izbranim izvajalcem CGP d.o.o. + MALKOM Novo mesto d.o.o., in za izvedbo nadgradnje telemetrijskega sistema je bila, februarja 2020, sklenjena pogodba z izvajalcem Petrol d.d..