Pet dolenjskih občin s skupnim projektom do boljše pitne vode

čet, 20.04.2017

Skupni infrastrukturni projekt petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi, poteka po pričakovani dinamiki. S projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem območju. S čiščenjem vode na dveh glavnih vodnih virih prebivalcem že dobrega pol leta zagotavljajo kakovostno pitno vodo. S povečanjem kapacitete vodovodnega sistema pa bodo prebivalcem in gospodarstvu ter drugim uporabnikom zagotovili tudi zanesljivo oskrbo z vodo v zadostnih količinah.

Izgradnja vodarn Jezero in Stopiče, ki čistita vodo na dveh ključni vodnih virih osrednje Dolenjske, se bliža koncu. Od sredine lanskega septembra sta vodarni v poskusnem obratovanju, ta pa poteka brez posebnosti. Za preko 45.000 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz teh dveh vodnih virov, to že pomeni konec prekuhavanja vode. Na vodarni Stopiče izvajalec gradbenih del že zaključuje z deli, medtem ko so na vodarni Jezero v teku pripravljalna dela za izgradnjo še zadnjega dela vodarne – novega črpališča za zajem surove vode. Vsa dela na vodarnah bodo zaključena v drugi polovici maja.

Pet dolenjskih občin s skupnim projektom do boljše pitne vode

Skupni infrastrukturni projekt petih dolenjskih občin Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi, poteka po pričakovani dinamiki. S projektom rešujejo dve pereči problematiki oskrbe s pitno vodo na tem območju. S čiščenjem vode na dveh glavnih vodnih virih prebivalcem že dobrega pol leta zagotavljajo kakovostno pitno vodo. S povečanjem kapacitete vodovodnega sistema pa bodo prebivalcem in gospodarstvu ter drugim uporabnikom zagotovili tudi zanesljivo oskrbo z vodo v zadostnih količinah.

Izgradnja vodarn Jezero in Stopiče, ki čistita vodo na dveh ključni vodnih virih osrednje Dolenjske, se bliža koncu. Od sredine lanskega septembra sta vodarni v poskusnem obratovanju, ta pa poteka brez posebnosti. Za preko 45.000 prebivalcev, ki se oskrbujejo iz teh dveh vodnih virov, to že pomeni konec prekuhavanja vode. Na vodarni Stopiče izvajalec gradbenih del že zaključuje z deli, medtem ko so na vodarni Jezero v teku pripravljalna dela za izgradnjo še zadnjega dela vodarne – novega črpališča za zajem surove vode. Vsa dela na vodarnah bodo zaključena v drugi polovici maja.

 

Vodarni Jezero in Stopiče na dveh ključnih virih vodovoda osrednje Dolenjske odlikuje sodobna tehnologija, ki omogoča visoko učinkovitost čiščenja. S trifaznim sistemom čiščenja zagotavljajo uporabnikom kakovostno pitno vodo brez nekdaj neizogibnega in pogostega prekuhavanja.

V sklopu projekta bodo na novo zgradili ali obnovili 40 kilometrov cevovodov ter zgradili nove vodohrane in druge objekte, s katerimi bodo povečali kapacitete vodovodnega sistema. S tem bodo v vseh petih občinah, ki v projektu sodelujejo, v Mestni občini Novo mesto ter v občinah Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, poskrbeli za večjo zanesljivost vodooskrbe. Gradbišča so odprta na območju vseh petih občin in na vseh predvidenih objektih, razen na vodohranu Dolenja Straža, kjer bodo z deli začeli v maju. Dela potekajo po pričakovanjih in brez večjih zapletov. Zaradi velikega obsega predvidenih objektov so predstavniki izvajalcev in investitorjev v stalnem kontaktu tako z lastniki zemljišč kot s prebivalci, ki živijo v neposredni bližini gradnje.

Nadgradnja vodovoda na območju osrednje Dolenjske je vredna preko 22,3 milijona evrov, poleg sodelujočih občin pa jo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Pomeni veliko pridobitev na področju kakovostne in zanesljive oskrbe s pitno vodo, tako za občanke in občane kot za nadaljnji razvoj občin in širšega območja Dolenjske.