Odobreno financiranje nujnih dodatnih dela na projektu

pet, 28.09.2018

Ministrstvo za okolje in prostor je 17. septembra izdalo sklep o financiranje dodatnih in nepredvidenih del v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. S tem je bilo za izvedbo projekta odobrenih dodatnih štiri milijone evrov sredstev, vrednost celotnega projekta je s prvotnih 22,3 milijonov evrov narastla na 26,3 milijonov evrov, vrednost sofinanciranja pa na 20,9 milijonov evrov.

Osnovni obseg operacije je sicer predvideval izgradnjo skupno 39.354 m cevovodov, od tega hidravlično izboljšavo v dolžini 29.761 m ter novogradnjo za povezave na obstoječe omrežje v dolžini 9.395 m, poleg tega pa še izgradnjo 2 vodarn, 6 vodohranov (3 nove, 2 rekonstrukciji, 1 nadgradnja), 6 prečrpališč (od tega 3 v okviru vodohranov) in enega črpališča (na vrtini).A ob sami gradnji je bila na osnovidejanskega stanja ugotovljena potreba po izvedbi dodatnih investicij tako v okviru izgradnje vodarn, kjer se je izkazala potreba po temeljenju na pilotih in izvedbi rezervoarja za zajem surove vode, kot tudi v okviru gradnje cevovodov in vodohranov, kjer bo potrebno dodatno rekonstruirati 5.299 m in novo izgraditi dodatnih 1.768 m cevovodov. Poleg tega bo na Vinjem vrhu izvedeno dodatno črpališče, v Dolnji Težki vodi pa bo namesto rekonstrukcije obstoječega izveden dodaten vodohran kapacitete 1.000 m3.

Rok za izvedbo dodatnih del poteče konec leta 2019.