Objavljeni razpisi za dodatne odseke in telemetrijo

sre, 24.07.2019

Aktivnosti na projektu Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske, ki so se pričele leta 2016, se nadaljujejo in prehajajo v zaključno fazo. Potem ko je bil z izdajo Potrdila o izvedbi julija 2018 uspešno zaključen prvi do obeh sklopov projekta – izgradnjo vodarn, so se v nadaljevanju dela osredotočila predvsem na drugi sklop – izgradnjo novih in rekonstrukcijo obstoječih cevovodov in vodohranov, v okviru katerega bo na novo zgrajenih ali rekonstuiranih skoraj 46 km cevovodov in 6 vodohranov.

Trenutno potekajo predvsem aktivnosti v zvezi z dodatnimi odseki, ki jih je kot del projekta Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske, upravičenega do sofinanciranje, Ministrstvo za okolje in prostor odobrilo septembra lani. Tako je bila pred kratkim zaključena razpisna dokumentacija in tudi objavljeni razpisi za dodatne odseke in telemetrijo. Če ne bo posebnosti, je izbor izvajalcev predviden v avgustu, dela pa naj bi se predvidoma začela v septembru.

Dela se sicer zaključujejo tudi na ostalih objektih, na nekaterih, npr. vodohranu Škocjan in Gorenja vas, pa izvajalec le še odpravlja pomanjkljivosti po izvedenem kvalitativnem pregledu.