Financiranje

Celotna vrednost operacije ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ znaša 22.887.052,34 EUR brez DDV oz. 27.922.203,85 EUR z DDV.

Naložbo sofinancirajo:

  • Evropska unija, iz Kohezijskega sklada
  • Republika Slovenija, MOP, iz finančne perspektive 2014–2020
  • Občine: Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice

Prikaz financiranja operacije, predvideno

Prikaz financiranja operacije, končno

Prikaz financiranja operacije, končno, po občinah

 

Datum objave: 16.6.2022