Cilji in učinki

Operacija ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ je naravnana trajnostno, saj je z njeno realizacijo zagotovljena dolgoročna, varna, oskrba s kvalitetno pitno vodo večini prebivalcem občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Z realizacijo operacije se je preko 45.000 prebivalcem občin Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice zagotovila varna in zanesljiva oskrba s kvalitetno pitno vodo.

Z realizacijo operacije so bili doseženi naslednji cilji:

  • zagotovljena boljša in varnejša oskrba s pitno vodo,
  • zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo,
  • zmanjšano število prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni fizikalnemu onesnaženju pitne vode.

Z zagotovitvijo boljše kakovosti ter ustrezne količine kvalitetne pitne vode so se izboljšali življenjski pogoji za prebivalce petih dolenjskih občin, obenem pa je prispevek tudi k privlačnosti območja tako za poselitev kot za razvoj turistične dejavnosti. Kakovostna vodovodna infrastruktura odpira tudi možnosti za nadaljnji razvoj občin in širšega območja Dolenjske.

 

Datum objave: 16.12.2021