O naložbi

Operacija ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ je zaključena. Z operacijo so se izvedli ukrepi za zagotavljanje dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju petih dolenjskih občin, Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice.

Z izvedbo operacije ˝Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske˝ je prebivalcem petih dolenskih občin zagotovljena zanesljivejša oskrba s kvalitetno pitno vodo, v zadostnih količinah.

V sklopu operacije se je:

  • zgradilo 2 vodarni, t.j. čistilni napravi za pripravo pitne vode, na vodnem viru Jezero, kapacitete 160 l/s, in vodnem viru Stopiče, kapacitete 60 l/s,
  • hidravlično izboljšalo, rekonstruiralo, vključno z dogradnjo, cevovode v skupni dolžini 43.687 m,
  • zgradilo 4 vodohrane (Dolenja Straža, 100 m3, Škocjan, 400 m3, Gorenja vas, 200 m3, in Dolnja Težka Voda, 1.000 m3),
  • obnovilo ter dogradilo vodohran Kij, 4.700 m3,
  • obnovilo vodohran Gorenja Straža, 140 m3,
  • obnovilo črpališče na vrtini Škocjan,
  • zgradilo 6 prečrpališč (Zloganje, Gorenja vas, Dolenja Straža, Škocjan, Gorenja vas in Dolnja Težka Voda) ter
  • izvedlo prenovo sistema telemetrije na 88 vodovodnih objektih.

Izvedba in potek del

Gradnja vodarn: Esotech d.d., Velenje, s partnerjem Von Roll BHU, Nemčija
Gradnja cevovodov in vodohranov in dodatnega odseka 7: CGP d.d., Novo mesto, s partnerjem MALKOM d.o.o., Novo mesto
Gradnja dodatnega odseka 2, 3 in 4: Gradnje d.o.o. Boštanj, Boštanj
Telemetrija: Petrol d.d., Ljubljana
Inženirske storitve in storitve gradbenega nadzora: Projekt d.d., Nova Gorica
Koordinacija projekta: Komunala Novo mesto d.o.o.

Fizična izvedba del se je pričela septembra 2015, s pričetkom gradnje vodarn, in bila zaključena septembra 2020, z zaključkom gradnje cevovodov in vodohranov, s čimer so bila vsa dela fizično zaključena.

 

Datum objave: 16.12.2021