Naložba v nadgradnjo vodovoda petih dolenjskih občin se nadaljuje

sob, 04.11.2017

Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, kjer partnersko sodeluje pet dolenjskih občin, se odvija po zastavljenih načrtih. Vodarni Jezero in Stopiče za čiščenje surove pitne vode delujeta v skladu s pričakovanji in zagotavljata bistrost pitne vode pred distribucijo v vodovodno omrežje. Zaključenih je tudi že krepko čez polovico vseh načrtovanih del na cevovodih in vodohranih ter drugih pripadajočih objektih, s katerimi bodo zagotovili, da bo oskrba prebivalcev s čisto pitno vodo v prihodnje lahko še bolj zanesljiva in kakovostna.

Kako je, če iz pip v gospodinjstvih teče bistra pitna voda, ki je pred uporabo ni potrebno prekuhavati, je v zadnjem dobrem letu dni končno spoznalo tudi preko 45.000 prebivalcev petih dolenjskih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Novozgrajeni vodarni Jezero in Stopiče za čiščenje pitne vode na dveh glavnih vodnih virih za teh pet občin delujeta že od lanskega septembra. Uporabno dovoljenje za vodarni je bilo izdano letos maja, konec maja prihodnje leto pa se izteče še obdobje za odpravo vseh morebitnih napak.

V zadnjem letu dni so veliko naredili tudi na sklopu izgradnje cevovodov in vodohranov ter drugih objektov vodovodne infrastrukture. Sredi novembra so zaključili že skoraj 60 odstotkov vseh predvidenih del. Med prvimi so z deli zaključili na odseku 14, ki obsega vodovod na relaciji Potok–Straža. Trenutno je v pripravi dokumentacija za tehnični pregled tega novozgrajenega odseka vodovoda. Medtem ko pričenjajo z deli še na vodohranu Dolenja Straža, sta vodohrana Škocjan in Gorenja vas že v zaključevanju. Nadaljevanje in dokončanje gradnje celovitega vodovodnega omrežja petih dolenjskih občin je predvideno skladno z načrti. Ob tem pa potekajo tudi dogovori za določene spremembe, ki so se ob gradnji pokazale kot potrebne, zato se bo izvedba projekta lahko podaljšala za okvirno šest mesecev.

Z naložbo v nadgradnjo vodovodnega omrežja osrednje Dolenjske, katere vrednost presega 22,3 milijona evrov, bodo občine in njeni občani pridobili dolgoročno kakovostno in stabilno oskrbo s pitno vodo. V vseh sodelujočih občinah bodo izboljšali kakovost pitne vode, z izboljšavami in povezavami v skupni sistem vodooskrbe pa bodo zagotavljali nemoteno in varno oskrbovanje v vseh letnih časih, tudi v primerih možnega izpada posameznega vodnega vira ali dela sistema zaradi okvare. Zavedanje, kako pomemben in dragocen vir je čista in bistra pitna voda, je v teh krajih nedvomno še kako prisotno. Pomemben izziv za naprej pa bo spodbujati preudarno in odgovorno ravnanje z vodnimi viri, z mislijo na naše zanamce.