Na osrednjem Dolenjskem za preko 45 tisoč prebivalcev prekuhavanje pitne vode ni več potrebno

tor, 14.02.2017

Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice nadaljujejo naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki zajema izgradnjo dveh vodarn za čiščenje pitne vode ter ureditev 40 kilometrov cevovodov, štirih vodohranov in drugih objektov vodovodne infrastrukture. Poskusno obratovanje vodarn Jezero in Stopiče, ki poteka od septembra lani, se zaključuje, meritve pa kažejo dobre rezultate. S februarjem so se okrepila tudi dela za izgradnjo cevovodov in vodohranov, medtem ko sta konstrukciji vodohranov Škocjan in Gorenja vas že narejeni. Vsa dela v sklopu projekta, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada, bodo predvidoma zaključena do konca letošnjega leta.

Zaključevanje poskusnega obratovanja vodarn

Vodarni Jezero in Stopiče, ki čistita pitno vodo na dveh vodnih virih, ključnih za sodelujoče občine, delujeta z najsodobnejšo tehnologijo čiščenja, prilagojeno značilnostim tukajšnjih vodnih virov. Med poskusnim obratovanjem se je pokazala potreba po izgradnji dodatnega črpališča za zajem surove vode na vodarni Jezero. Novo črpališče je že v izgradnji, vsa dela pa bodo zaključena do 20. maja letos. Kljub potrebnim dodatnim delom pa vodarni nemoteno obratujeta že vse od začetkov poskusnega obratovanja v septembru 2016 in večini prebivalcev zagotavljata oskrbo s kakovostno čisto pitno vodo, ki je ni več potrebno prekuhavati.

Intenziviranje del za izgradnjo cevovodov in vodohranov

Poleg zagotavljanja kakovostne pitne vode je pomembna tudi zanesljiva oskrba s pitno vodo v zadostnih količinah. Zato v sklopu projekta v vseh petih občinah poteka izgradnja novih in obnova dotrajanih cevovodov ter izgradnja vodohranov s takšno kapaciteto, ki zagotavlja potrebno zmogljivost omrežja za nemoteno oskrbo prebivalcev in gospodarstva na tem območju. Skladno z načrti so lani septembra najprej pričeli z deli za izgradnjo vodohranov Škocjan in Gorenja vas ter na odsekih Novo mesto – Stopiče in Potok – Straža. Konstrukcija vodohranov Škocjan in Gorenja je že narejena, po izredno mrzlem januarju pa so februarja začeli intenzivno izvajati tudi gradbena dela na preostalih odsekih, predvidenih v sklopu projekta.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je skupni projekt petih dolenjskih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, njegova vrednost pa presega 22,3 milijona evrov. Naložba v nadgradnjo vodovodnega sistema, ki bo zagotovila dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo, prinaša številne koristi tako prebivalcem kot tudi občinam in širšemu območju Dolenjske.