Gradnja vodovoda na Praprečah

tor, 16.04.2019

Čeprav je pretežni del gradbenih del v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske zaključena, pa na posamičnih odsekih dela še vedno potekajo.

Trenutno je tako precej delavno tudi na Praprečah v občini Šentjernej, kjer poteka gradnja vodovoda. Gradnja obsega 1.500 metrov novega vodovoda od Prapreč do Pristavice. S to investicijo bo povezan vodni vir Kamnišček z vodnim virom Jezero, kar bo omogočalo kvalitetnejšo in nemoteno oskrbo s pitno vodo na tem območju. Do sedaj je bilo zgrajeno že približno dve tretjini dolžine novega odseka, pri delih pa se trenutno izvaja polaganje cevi in gradi razdelili vodovodni jašek na Pristavici.

Tudi sicer projekt še ni zaključen. Med drugim je v pripravi tudi vloga za podaljšanje obdobja upravičenosti, ki bo oddana predvidoma v mesecu maju 2019. Koordinator pričakuje, da bo rok upravičenosti podaljšan, investicija pa bo zaključena v predvidenih časovnih gabaritih.