Gradnja na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske se nadaljuje

sre, 11.10.2017

Gradbena dela v sklopu nadgradnje vodovoda petih dolenjskih občin, Mestne občine Novo mesto ter občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, se nadaljujejo. Naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, katere glavni namen je zagotoviti oskrbo s pitno vodo ustrezne kakovosti in v zadostnih količinah, poleg sodelujočih občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Dela potekajo v vseh petih občinah na vseh 12 objektih. Projekt obsega osem odsekov vodovodnega sistema in izgradnjo štirih vodohranov. Do zdaj so realizirali že skoraj polovico predvidenih del, ki se bodo v naslednjih mesecih še nadaljevala.

Medtem ko se gradnja na cevovodih in vodohranih nadaljuje, pa je gradnja vodarn za čiščenje pitne vode na dveh glavnih vodnih virih že zaključena. Sodobni vodarni Jezero in Stopiče obratujeta že od septembra 2016, letos spomladi sta prejeli tudi uporabno dovoljenje. Z novo tehnologijo čiščenja surove vode so prebivalci in gospodarstvo v sodelujočih občinah pridobili oskrbo s kakovostno pitno vodo, nadgradnja cevovodov s pripadajočimi objekti pa bo prinesla tudi večjo zanesljivost vodooskrbe na tem območju.