Delovno tudi v občini Škocjan

sob, 10.11.2018

Tudi v občini Škocjan, eni od petih občin, v katerih poteka projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, je že vse leto zelo pestro. Potem ko so bila dela na vodohranu Zloganj končana že v letu 2017 in je vodohran že v polni funkciji, so se v začetku poletja zaključila tudi gradbena dela v Škocjanu, zdaj pa so aktualni tudi drugi odseki. Spomladi in poleti so tako potekala predvsem gradbena in montažna dela na vodovodnem omrežju iz smeri Škocjan proti mostu čez Krko.

V prihodnjih mesecih bodo v okviru izvedbe hidravlične izboljšave vodovodnega sistema izvedena še dela na vrtini Škocjan, kjer se načrtuje menjavo črpalke v vrtini Škocjan, vgradnjo naprave za kondicioniranje vode ter zamenjava elektro in strojnih inštalacij. Dela se bodo pričela predvidoma v začetku leta 2019, ko bo pridobljena ustrezna dokumentacija in bodo za to dani tudi vremenski pogoji.