Z naložbo Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske do kakovostne pitne vode

četrtek, 25.08.2016

V Mestni občini Novo mesto in občinah Šentjernej, Škocjan, Straža ter Šmarješke Toplice izvajajo velik in pomemben infrastrukturni projekt, sofinanciran s kohezijskimi sredstvi Evropske unije. Njegov glavni namen je prebivalcem zagotoviti oskrbo s pitno vodo, tako ustrezne kakovosti kot v zadostnih količinah. V teh dneh se pričenjajo gradbena dela na cevovodih in vodohranih, gradnja vodarn pa se je pričela že konec leta 2015. Vsa dela v sklopu naložbe bodo predvidoma zaključena do novembra 2017, njeni učinki pa bodo segli daleč v prihodnost.

Voda je pomembna dobrina, saj je predpogoj za življenja vseh živih bitij na našem planetu. Kakovostna pitna voda v zadostnih količinah že dolgo ni več samoumevna. Zanjo si moramo nenehno prizadevati in prevzemati odgovornost na vseh ravneh, tudi kot posamezniki, da bo dobra voda iz naših pip pritekla tudi jutri. Vodovodni sistem na območju osrednje Dolenjske je potreben obnove, saj ne zagotavlja varne in zanesljive oskrbe prebivalcev s pitno vodo. Zato so se Mestna občina Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice odločile za skupen nastop pri reševanju problematike vodooskrbe na trajnostni način.

Odgovoren pristop občin k zagotavljanju ustrezne vodooskrbe

Naložba Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske povezuje pet dolenjskih občin, poleg nosilke projekta, Mestne občine Novo mesto, še občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice. Z naložbo bodo zagotovili boljšo in varnejšo oskrbo prebivalcev na tem območju s pitno vodo tako za sedanje kot za prihodnje generacije. S hidravličnimi izboljšavami in novogradnjo cevovodov s potrebnimi objekti bodo zagotovili, da bo infrastruktura za oskrbo s pitno vodo ustrezna. S tem bodo celotni sistem hidravlično izboljšali in zmanjšali število prebivalcev, ki so občasno izpostavljeni fizikalnemu onesnaženju pitne vode.

Preko 45.000 prebivalcev do zanesljive oskrbe s pitno vodo

Celotna naložba v oskrbo s pitno vodo na območju osrednje Dolenjske je vredna dobrih 22,3 milijona evrov. Naložbo sofinancirajo Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Republika Slovenija in sodelujoče občine iz svojih proračunov. Skupaj bodo hidravlično izboljšali ter na novo zgradili le nekaj manj kot 40 kilometrov cevovodov. Zgradili bodo tri nove vodohrane, tri pa obnovili oz. nadgradili, obnovili bodo eno črpališče ter zgradili šest novih prečrpališč vode. Dela so se najprej pričela za izgradnjo dveh vodarn, Jezero in Stopiče, ki bosta delovali s tehnologijo čiščenja vode na filtrih aktivnega oglja, mikro filtrih in ultra filtrih. Izvedba naložbe bo preko 45.000 prebivalcem na območju sodelujočih občin prinesla dolgoročno varno in zanesljivo oskrbo s kakovostno pitno vodo. Prekuhavanje vode preko sto dni na leto tako ne bo več potrebno.  

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Članek je bil objavljen v Dolenjskem listu 25. avgusta 2016.