Vodarni Jezero in Stopiče v poskusnem obratovanju

petek, 07.10.2016

Konec septembra so v okviru naložbe Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, v sklopu gradnje vodarn, izvedli dela v obsegu, ki omogočajo pričetek poskusnega obratovanja. To za preko 45.000 prebivalcev Mestne občine Novo mesto in občin Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice pomeni konec prekuhavanja pitne vode. Tako voda, ki se distribuira v vodovodno omrežje iz predmetnih vodnih virov, ne bo več motna niti ob večjih deževjih. Izjemoma se lahko pojavi povečana motnost le še v primerih defektov vodovodnega omrežja.   

V obeh vodarnah je vgrajena najsodobnejša tehnologija, ki je v Sloveniji in svetu v zadnjih letih zelo priljubljena zaradi svoje učinkovitosti. Gre za postopek ultrafiltracije, ki je zelo dovršen in večkrat preizkušen, zato pri obratovanju ne pričakujemo nobenih težav. Postopek čiščenja poteka v treh fazah. Prva je faza čiščenja s filtri aktivnega oglja, kjer se prečistijo potencialna kemijska onesnaženja. Vodna vira sta namreč kraška z izjemno velikim prispevnim območjem, zato obstaja možnost kemijskega onesnaženja, ki ga sicer v vodi ni. Druga faza predstavlja čiščenje na mikro filtrih, s katero se iz vode odstrani vse delce večje od 100 mikronov. Tretja fazo pa predstavlja čiščenje z ultrafiltracijo, s katero se iz vode odstrani vse delce večje od 0,01 mikrona.

Pomembna prednost, ki jo prinašata novi vodarni, je tudi povečanje akumulacije oz. zalogovnikov pitne vode. Ta se delno uporablja za sam proces čiščenja, predvsem pa s tem povečujemo zanesljivost distribucije pitne vode po gospodinjstvih. 

Po zaključku testnega obdobja bodo izvedli še zaključna gradbena dela. Zaključek del na obeh vodarnah je predviden konec januarja 2017, ko bodo objekti predani v uporabo. V sklopu naložbe Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je v teku tudi gradnja cevovodov in vodohranov, ki pa bo predvidoma zaključena do konca leta 2017. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.