Projekt Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske je v polnem zamahu

četrtek, 15.12.2016

Dela na projektu Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, ki povezuje Mestno občino Novo mesto ter občine Šentjernej, Škocjan, Straža in Šmarješke Toplice, potekajo po predvidenem planu. Vodarni Jezero in Stopiče sta v poskusnem obratovanju, kar za preko 45.000 uporabnikov že pomeni, da prekuhavanje vode ni več potrebno. Po septembrskem podpisu pogodb o sofinanciranju projekta so dela stekla tudi za izgradnjo cevovodov in vodohranov. Gradbišča v sklopu tega pomembnega kohezijskega projekta, ki bo prebivalcem zagotovil zanesljivo oskrbo s čisto pitno vodo, se postopoma odpirajo v vseh petih občinah, vsa dela pa bodo predvidoma zaključena do konca leta 2017.

Vodarni Jezero in Stopiče v poskusnem obratovanju
Obnova vodarn Jezero in Stopiče, ki se je pričela konec leta 2015, je bila letos septembra zaključena. Trenutno poteka poskusno obratovanje obeh naprav za pripravo pitne vode, ki se bo izvajalo do predvidoma konca januarja prihodnje leto, ko bosta objekta predana v uporabo. Po zaključenem testnem obdobju bodo sledile še potrebne zunanje ureditve objektov. Vodarni odlikuje sodobna tehnologija, ki zagotavlja visoko učinkovitost čiščenja. Postopek poteka v treh fazah, od čiščenja s filtri aktivnega oglja, preko čiščenja na mikro filtrih do čiščenja z ultrafiltracijo, in poskrbi za visoko kakovost pitne vode pred distribucijo uporabnikom.

Začela se je gradnja cevovodov in vodohranov
Avgusta letos so pričeli z deli tudi za izgradnjo cevovodov in vodohranov. Skupaj bodo v sklopu projekta uredili 40 kilometrov cevovodov, štiri vodohrane in druge objekte vodovodne infrastrukture. Na vodohranih Gorenja vas in Škocjan je zaključena že približno petina gradbenih del. Dela že potekajo tudi na odsekih Novo mesto – Stopiče in Potok – Straža ter na vodohranu Kij, kmalu pa bodo dela stekla še na odsekih Vodarna Jezero – vodohran Sračnik, Dobrava – Škocjan – vodohran Škocjan in Novo mesto – Straža.

Vrednost celotnega projekta znaša 22.305.660,13 evra z DDV. Sofinancirajo ga Evropska unija iz Kohezijskega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Republika Slovenija in vključene občine iz občinskih proračunov, in sicer Mestna občina Novo mesto 58,5 %, Občina Straža 13,83 %, Občina Škocjan 13,10 %, Občina Šmarješke Toplice 7,31 % in Občina Šentjernej 7,26 %.