Gradnja vodarn z izdanim Potrdilom o izvedbi tudi formalno zaključena

torek, 24.07.2018

Konec julija se je z izdajo Potrdila o izvedbi, ki potrjuje, da je izvajalec izpolnil vse pogodbene obveznosti, tudi formalno zaključila gradnja vodarna v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske.

Dela na gradnji vodarn Jezero v Družinski vasi in Stopiče v Stopičah za čiščenje pitne vode na dveh glavnih vodnih virih so se sicer zaključila spomladi leta 2017, izvedeno je bilo tudi poskusno obratovanje in pridobljeno uporabno dovoljenj, je pa imel izvajalec del do 20.7. letos še rok za odpravo napak, ki jih je tudi uspešno odpravil.

Vodarni delujeta po najsodobnejši tehnologiji čiščenja pitne vode, ki s trofaznim sistemom zagotavlja izjemno učinkovitost čiščenja. Prebivalci petih dolenjskih občin, ki se oskrbujejo iz vodnih virov Jezero in Stopiče, so se tako za vedno poslovili od prekuhavanja pitne vode, saj sedaj s pomočjo sodobnih naprav za pripravo vode na vodnih virih v gospodinjstva po ceveh priteče bistra pitna voda.