Dela se nadaljujejo na več lokacijah

petek, 29.06.2018

Spomladni meseci so obdobje, ki je v gradbenem segmentu ugodno za izvedbo del. Tako tudi dela v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske intenzivno potekajo. Potem ko je bil segment izvedbe vodarn končan, se dela zdaj izvajajo predvsem na drugem segmentu – izgradnji cevovodov in vodohranov.

V okviru projekta je med drugim predvidena tudi  izgradnja in obnova skupno 6 vodohranov. Tako je v načrtovana izgradnja vodohranov v Dolenji Straži, Škocjanu in Gorenji vasi ter obnova vodohranov Gorenja Straža in Dolnja Težka voda ter nadgradnja vodohrana Kij.

Dela trenutno potekajo na vodohranu Kij, kjer je bil v maju izveden zasip za zidovi vodohrana, izdelava kamnite zložbe pri izpustu, montaža žabjega poklopca ter izvedba elektroinstalacijskih del.  Nadaljujejo se tudi dela na vodohranu Dolenja Straža, kjer se je po odvozu materiala od izkopa začelo izvajati NN priključek, začeli pa so tudi z izkopom gradbene jame, planiranjem tal, izdelavo tamponske podlage ter podložnega betona.

Poleg tega dela potekajo še na 8 odsekih, kjer se izvaja gradnja novih oz. rekonstrukcija obstoječih cevovodov, med drugim tudi na odseku Dobrava-Škocjan-vodohran Škocjan, odseku Novo mesto-Stopiče, odseku Novo mesto-Straža in odseku vodohran Hrastje – Dolenje Mokro Polje.