Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema
na območju osrednje Dolenjske.

Aktualne novice in obvestila

Aktivnosti na projektu Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske, ki so se pričele leta 2016, se nadaljujejo in prehajajo v zaključno fazo. Potem ko je bil z izdajo Potrdila o izvedbi julija 2018 uspešno zaključen prvi do obeh sklopov projekta – izgradnjo...

Gradnja se zaključuje na vseh dvanajstih objektih, z izjemo pričetka gradnje novega VH Dolnja Težka Voda, 1.000 m3. Čeprav je bila prvotno načrtovana rekonstrukcija obstoječega vodovoda kapacitete 330 m3, pa je po oceni situacije na terenu prišlo do...

Čeprav je pretežni del gradbenih del v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovoda na območju osrednje Dolenjske zaključena, pa na posamičnih odsekih dela še vedno potekajo.

Tudi v občini Škocjan, eni od petih občin, v katerih poteka projekt hidravlične izboljšave vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske, je že vse leto zelo pestro. Potem ko so bila dela na vodohranu Zloganj končana že v letu 2017 in je vodohran že v polni funkciji, so se...

Ministrstvo za okolje in prostor je 17. septembra izdalo sklep o financiranje dodatnih in nepredvidenih del v okviru projekta Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske. S tem je bilo  za izvedbo projekta odobrenih dodatnih štiri milijone evrov...

24.07.2019
23.05.2019
16.04.2019
10.11.2018
28.09.2018

Voda je naša skupna skrb

Voda je pomembna dobrina, je predpogoj za življenje vseh živih bitij. Čeprav prevladuje mišljenje, da je voda nekaj samoumevnega, postaja dostop do vode vse bolj pereč svetovni problem. Zato je potrebna skrb, tako za kakovost kot za količine pitne vode. Potrebna je tudi odgovornost, ki se začne že pri posamezniku. Za dobro vodo smo odgovorni vsi – voda je naša skupna skrb.